Доставка

Доставка

 

  • Доставките се извършват на посочен в поръчката адрес.
  • Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с транспорт на на куриерска фирма RAPIDO
  • При доставката получателят подписва приемо-предавателен протокол или товарителница, с което удостоверява приемането на доставената стока без забележки.
  • Получателят е длъжен да прегледа внимателно доставената стока в момента на получаването й.
  • При наличието на забележки и/или видими дефекти по доставената стока, същите следва да бъдат отразени в приемо-предавателния протокол или в товарителницата.
  • Сроковете за доставка на поръчани чрез електронния магазин стоки са следните:
  • За стоки поръчани до 14 часа българско време – до 4 работни дни, считано от деня следващ деня в който е направена поръчката.
  • За стоки, поръчани след 14 часа българско време – до 5 работни дни, считано от деня следващ деня в който е направена поръчката.
  • При предаване на стоката, Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на посочения за извършване на доставка адрес.
  • При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, след уговорена дата и час на доставка с Потребителя, не по вина на HUBAVO.EU или куриера, лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на HUBAVO.EU или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява. Това важи и за случаите, когато получателят неоснователно откаже да приеме дадена пратка.